Ejer du allerede en andelsbolig?

For ejere af en andelsbolig kan vores analyse tjene flere formål.

Hvis du overvejer at sælge din andel kan vores analyse være et nyttigt redskab. Du får vores uvildige vurdering af tingenes tilstand. Og du kan vælge at udlevere vores analyse til mulige købere af din andelsbolig eller evt. en ejendomsmægler.

Hvis du mener, at dine lån i andelsboligen er for dyre kan en analyse fra vores hånd muligvis være redskabet til at du kan opnå en lavere rente. Enten i din nuværende bank eller i en anden bank. Vi har løbende samtaler med banker, som tilbyder meget attraktive lånevilkår, når der er tale om fornuftige andelsboliger med en moderat belåning.

Det er muligt at du ønsker en uvildig vurdering af økonomi og værdi i din andelsbolig alene fordi du er i tvivl om, hvordan det aktuelt ser ud med formuen.

Måske ønsker du at gennemføre en familiehandel og savner et grundlag for en rimelig handel, der tilgodeser alle involverede parter.

Hvis der er tale om en arvesag kan vores analyse afdække, hvilken pris man med rimelig kan gøre brug af i en boopgørelse. Og ikke mindst kan analysen fortælle dig, om du overhovedet bør beholde andelsboligen eller i stedet sælge den – for evt. at købe en anden i stedet.

Vi har løst alle former for ovennævnte opgaver for kunder, som allerede ejede eller stod for at skulle disponere over en andelsbolig, via intern handel eller arv.

Den gode beslutning baseres altid på grundig analyse.