Andelsblog

12 maj 2010

Informationen til købere af andelsboliger bliver bedre, hvis politikerne holder ord

Bedre information til købere af andelsboliger er på vej. Arbejdet med at få skabt fokus på, at købere af andelsboliger har krav på information om foreningens finansielle forhold har været en succes. Jeg var til et interview i radiohuset torsdag i sidste uge. Og i P3 nyhederne bragte man fredag den 7. maj kl. 10 […]

Læs hele 'Informationen til købere af andelsboliger bliver bedre, hvis politikerne holder ord'


22 april 2010

Renteswap og rentetrapper i andelsboligforeninger

Der har i medierne været meget fokus på andelsboligforeninger, der har indgået en renteswap aftale. Først må det slås fast, at brugen af dette finansielle instrument ikke er særlig udbredt i andelsboligforeninger. Jeg støder kun sjældent på fænomenet i de ældre foreninger. Og hvis en ældre forening har valgt at omlægge en del af sin beskedne gæld […]

Læs hele 'Renteswap og rentetrapper i andelsboligforeninger'