Prisen på en andelsbolig

Når du køber en andelsbolig betaler du billedligt talt din del af foreningens friværdi. I regnskabet fastsættes en maksimalpris, som sælger maksimalt må bede dig betale. Men det er ikke sikkert, at det er prisen, du bør betale. Og det er slet ikke sikkert, at du skal købe andelen – uanset hvor lav prisen måtte blive. I dag handles mange andelsboliger til priser, der er lavere end maksimalprisen.

Sådan fastsættes værdien af andelsforeningens ejendom.

Hvis vi ser bort fra helt nye andelsboligforeninger anvender foreningerne enten den offentlige ejendomsværdi eller en valuarvurdering, når foreningens ejendom skal værdiansættes. I begge tilfælde er udgangspunktet en værdiansættelse som en udlejningsejendom. Det er præcis her du finder den helt store fordel ved en andelsbolig frem for ejerboligen.

Andelsbolig købet hviler derfor på et yderst gunstigt grundlag.

Vurdering af foreningens ejendom som en helt ordinær udlejningsejendom er forklaringen på, at du har mulighed for at foretage meget gunstige køb blandt andelsboliger. Sagen er jo, at en fornuftig drevet forening aldrig vil lade sig opløse, for derefter at sælge ejendommen og uddele formuen til andelshaverne. Værdien af ejendommen er for andelshaverne typisk højere end den fastsatte værdi som en udlejningsejendom. Så selve prisfastsættelsen er nøglen til, at du i mange tilfælde bør vælge andelsboligen forud for ejerboligen.