Informationen til købere af andelsboliger bliver bedre, hvis politikerne holder ord

12. maj 2010

Bedre information til købere af andelsboliger er på vej.

Arbejdet med at få skabt fokus på, at købere af andelsboliger har krav på information om foreningens finansielle forhold har været en succes. Jeg var til et interview i radiohuset torsdag i sidste uge. Og i P3 nyhederne bragte man fredag den 7. maj kl. 10 og kl. 11 indslag omkring trappelån i nyere andelsboligforeninger. Synspunktet om behov for bedre information blev bakket op af Forbrugerrådet.

Journalisten fra P3 tog kontakt til de boligpolitiske ordførere fra Venstre og SF, som begge meddelte, at de nu var blevet opmærksomme på problemet og at de ville se på sagen.

Det har været en god proces. Først var der dæmpet mumlen i krogene omkring renteswaps i andelsboligforeninger. Det blev fulgt op af en række artikler om emnet i flere af de store aviser. Senere blev artiklerne udbygget med informationer om, at man i visse tilfælde havde anvendt redskabet til at konstruere lån med rentetrapper. Tingene tog fart, da Nationalbankens direktør Nils Bernstein tog emnet op på Realkreditrådets årsmøde den 22. april. Et direkte citat fra talen lyder:

”Disse lån er ikke i tråd med Nationalbankens holdning til den såkaldte pari regel, hvorefter et lån kan indfries til en kurs tæt på 100. Lånene synes også at ligge langt fra realkredittens erklærede mål om at beskytte låntager”.

Nu har politikerne læst aviser og hørt radio. Og de er blevet kontaktet af journalisterne. Det er positivt, at politikerne nu vil arbejde på at skabe bedre information til købere af andelsboliger.

I processen er der skabt større klarhed. Og heldigvis synes fokus på problemet at udmynte sig i en konstruktiv debat om, hvad vi kan gøre for at skabe synlighed. Mit bud på at skabe fair vilkår for handel med andele i foreninger med disse lån er følgende:

1. Værdien af renteswap skal indregnes i egenkapitalen, alternativt skal værdien fremgå meget tydeligt.

Køber må sikres maksimal information om værdien af renteswappen. Det er fortsat min opfattelse, at en andelsboligforening bør medtage værdien af en renteswap, uanset om foreningens ejendom optages til anskaffelsesprisen eller til en aktuel værdi som udlejningsejendom. Såfremt myndighederne fastholder, at man alene vil give foreningerne en vejledning om indregning af swappen, bør det som minimum præciseres at niveauet for information skal højnes. Det må ikke være muligt at købe en andelsbolig uden at opdage at foreningen har afdækket lån med en renteswap og uden at blive informeret om værdien af denne aftale.

2. Udformning af rentetrappe skal dokumenteres og foreningerne bør fremlægge langtrækkende budgetter.

I de fleste andelsboligforeninger hersker der en høj grad af budgetsikkerhed. I ældre foreninger med en moderat gæld, fornuftige vedligeholdelsesplaner og tilstrækkelig afvikling af gælden er det nuværende niveau for boligafgiften ofte en pålidelig rettesnor for den fremtidige boligafgift. Sådan forholder det sig imidlertid ikke i en ny forening, hvor man har udformet sit lån som en rentetrappe, hvor man ikke afdrager på gælden og hvor den løbende drift kun efterlader få midler til vedligeholdelse af ejendommen. Derfor må politikerne sikre, at foreninger med lån udformet som en rentetrappe, fremlægger informationer om rentetrappens udformning, ligesom man må fremlægge estimater over, hvordan de stigende renter ventes at påvirke den fremtidige boligafgift. En køber af en andelsbolig i en berørt forening skal gives et ordentligt grundlag for at kunne træffe en beslutning. Det handler om at kunne beregne, om man har råd til at bo i andelen fremover. Og det handler om at kunne vurdere, hvordan en evt. stigning i boligafgiften vil påvirke prisen man til sin tid kan ventes at få for sin andelsbolig.

Det er positivt, at emnet har fundet vej til medierne og derfra til politikerne. Det er et kompleks emne, som ikke kan konkurrere med vulkanudbrud, engelsk valg eller græsk syge. Men for den enkelte andelshaver, der har så travlt at hun foretager et køb på et misvisende grundlag, er det en alvorlig sag. Som tingene er i dag er der formentligt ingen andre steder, hvor en forbruger i den grad risikerer at være bagud på information i forhold til sin modpart. I dag er der ved handel med en andelsbolig i en nyere forening en overhængende risiko for, at en oplyst sælger beriger sig på bekostning af en uoplyst køber.

Det forhold er politikerne nu informeret om og de har lovet at tage fat på opgaven, så der kan skabes en løsning. Vi følger processen tæt her på bloggen.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål, du ønsker belyst er jeg klar ved tasterne og ved telefonen: 2164 7908.

Skrevet af Henrik Grave

Filed under: Andelsbolig

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at skrive en kommentar.